Palvelut:

merkki

maarakentamisen kokonaisurakat

merkki

katu- ja tierakentaminen

merkki

asuin- ja teollisuusrakentamisen

 

maarakennustyöt

merkki

kunnallistekniset työt

merkki

salaojitustyöt

merkki

louhinnat

merkki

murskaustyöt

merkki

kivi- ja maa-ainesten kuljetukset

merkki

piha- ja vihertyöt

Maarakennuspalvelut ammattitaidolla

Olemme talojen, teiden ja kunnallistekniikan maarakentaja ja toimimme
ympäristöystävällisesti luontoa säästäen.
Maarakentamisen kokonaisurakat aina vihertöihin ja istutuksiin saakka.
Toimitamme asiakkaillemme mm. hiekkaa, soraa, seulottua multaa ja erilaisia kiviaineksia.

 

Tuotteet:

merkki

luonnonkiviainekset

merkki

sora

merkki

hiekka

merkki

murskeet

merkki

sepelit

merkki

kivituhka

merkki

täytemaa

merkki

multa seulottuna